D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seues dades personals seran incorporades a un fitxer la titularitat de l’Ajuntament de Crevillent, amb la finalitat de recollir les opinions dels veïns i veïnes d’aquest municipi, i fomentar la seua participació als assumptes d’aquest ajuntament, en base a les regulacions vigents. Les seues dades seran tractades per l’Ajuntament de Crevillent i l’entitat col·laboradora exclusivament per a aquesta finalitat, i seran cancel·lades un vegada conclosa aquesta campanya. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent dirigida a l’Ajuntament de Crevillent, situada al Carrer Major, 9 , CP 03330, Crevillent (Alacant)